Toppen av IsbergetDu gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord

Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden

Du tronar på minnen från fornstora dar
Då ärat Ditt namn flög över jorden
Jag vet att Du är och Du blir vad du var

Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden

Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land
Din trohet till döden vill jag svära
Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand
Din fana, högt den bragderika bära

Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd
För den kära forsterjorden
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld
Toppen av isberget

Gamla, fria, leva
Toppen av isberget

Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land
Din trohet till döden vill jag svära
Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand
Din fana, högt den bragderika bära

Gamla, fria, leva
Toppen av isberget