MarszeylsDan springht me'r lustigh in de bocht
Het buskruyt gheeft de koeghels locht
Gheef vuyr constapel, neemt hem wis
En raeck wat, siet toe, schiet niet mis

Daerna den roover klampt aen boort
Waeghalsen over rep je voort
Den rover des ontsiet de buyt
En rept zich voor de wederstuyt

Dus dwaelt de vloot, dees oost, die west
Die dan alleen is doet sijn best
Het oorloghschip dat leyt ghereet
Daer maeckt men admiraelschap mee

Dan beurtet veeltijds onverwacht
In mist of harde storm bij nacht
Dat deze yets aen stucken zeyld
T'wijl ghene 't ander over peyld

Maer wie wat mee voor 't vragen heeft
En 't hart dat liever slagen gheeft
Dan buyt, die bied sen swangher schut
De bloedvlagh achter op de hut

Dus dwaelt de vloot, dees oost, die west
Die dan alleen is doet sijn best
Het oorloghschip dat leyt ghereet
Daer maeckt men admiraelschap mee

Gheef vuyr constapel, neemt hem wis
En raeck wat, siet toe, schiet niet mis
En toeft de gantsche vloot voor zee
Daer maeckt men admiraelschap mee

Marsschooten vast en water bij
De stucken, 't zeyl dan in de ghij
Maeck los basaen, het tow om spil
Met dies Jan Haghel op den dril

...

In 't eerste vuyrt den admirael
En de and're volghens altemael
Oud ijser, steenen spijckers, roest
Dat alles daeromtrent verwoest
Woest

Dus dwaelt de vloot, dees oost, die west
Die dan alleen is doet sijn best
Het oorloghschip dat leyt ghereet
Daer maeckt men admiraelschap mee

Gheef vuyr constapel, neemt hem wis
En raeck wat, siet toe, schiet niet mis
En toeft de gantsche vloot voor zee
Daer maeckt men admiraelschap mee

Stoot uyt marszeyls