VictorieAh

Hemel! een der stervelingen
Waagt zich op dat deinend pad
Waar en lucht- en donderstorting
Mengelt met het stortend nat

Ja, hy spot met lucht en baren
Tuimelt op 't gevleugeld ros
Van de moederkust der aarde
Op eene andre Wareld los

Wauw

Wie bestijgt die blaauwe bergen
Op dat houten waterpaard
Met een brieschend zweet omstoven
En ontplooit den krijgsstandaart?

Hy doorbreekt dat vaste bolwerk
Holt door 't matelooze ruim
Barst door nacht en stormen henen
Overdekt met zeegrijk schuim

'k Zie hem worstlen met de golven
Duiken, rijzen, beurt aan beurt
't Onweêr om zijn hoofd vergaderd
De afgrond onder hem gescheurd

Ja, daar splijt zy, spart zich open
'k Zie het spalken van haar muil
'k Hoor hare ingewanden rommelen
Met afgrijslijk doodsgehuil

Oeh

Wie bestijgt die blaauwe bergen
Op dat houten waterpaard
Met een brieschend zweet omstoven
En ontplooit den krijgsstandaart?

Hy doorbreekt dat vaste bolwerk
Holt door 't matelooze ruim
Barst door nacht en stormen henen
Overdekt met zeegrijk schuim

Aha...

De ijsselijke kloof doorwaden
Van de grondelooze kolk
En haar overkant bezoeken
Naar een nieuwgeboren volk

Daar hun vreemde donders voeren
's Hemels tuighuis nagebootst
En - de dood in de aders drinken
Waar een andre middag roost

Wie bestijgt die blaauwe bergen
Op dat houten waterpaard
Met een brieschend zweet omstoven
En ontplooit den krijgsstandaart?

Hy doorbreekt dat vaste bolwerk
Holt door 't matelooze ruim
Barst door nacht en stormen henen
Overdekt met zeegrijk schuim

Oho...

Neen, gy dacht het niet
Victorie
Onnoozlen!
Victorie

Vruchtloos heeft Natuur het Westen
Door 't onmeetbre pekelveld
Van dit aardrijk afgesneden
En met storm en nacht omkneld

Victorie